Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Dne 7. 11. 2022 se v 1. A uskutečnilo předávání slabikářů.
Začínajícím čtenářům je předali žáci 9. A společně se svojí třídní učitelkou Marianou Felnerovou. Deváťáci slabikáře vyzdobili kresbami a přáním. Prvňáci pro ně pod vedením své paní učitelky Marie Hodíkové předvedli hezké vystoupení složené z básniček a písniček. Nakonec si všichni společně četli v nových slabikářích, hráli si a zpívali.
Jednalo se o další společnou akci spolupráce deváťáků a prvňáků ve školním roce 2022/2023.

Mariana Felnerová