Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Milí rodiče!

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci se zápisový lístek se vzorem pro vyplnění bude vydávat zákonným zástupcům žáka proti podpisu na vrátnici Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích od pondělí 14.3.2022 do pátku 18.3.2022 od 6:00 – 16:00 hodin.

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

To neplatí v případech, kdy:

  • uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání
  • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělávání v „klasické“ střední škole (nevztahuje se na ně §62 nebo §88 školského zákona)

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy ve složce školní poradenské pracoviště – výchovný poradce nebo při předem domluvené osobní konzultaci s výchovnou poradkyní školy.

Informace o zápisovém lístku – zde

Na případné dotazy rodičů se těší a ráda zodpoví

PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná poradkyně školy