Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Naše škola se již tradičně účastní mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do kategorií a řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase 60 minut. Vybírají jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se jeden bod strhává. Letošní ročník proběhl ve dnech 22. – 25. 3. 2024. Do soutěže se celkem zapojilo 163 žáků z 2. až 9. ročníku.

Nejúspěšnější řešitelé jsou:

1. kategorie CVRČEK pro žáky 2. a 3. ročníku
1.místo: Rigas Damien 3. A
2.místo: Tesárková Ema 3. B
3.místo: Tabiš Tadeáš 3. A

2. kategorie KLOKÁNEK pro žáky 4. a 5očníku
1. místo: Kadlec Petr 5. B
2. místo: Fojtík Martin 5. A
3. místo: Orel Josef 4. B

3. kategorie BENJAMÍN pro žáky 6. a 7. ročníku
1. místo: Kočí Lilien 6. A
2. místo: Koryťák Marek 7. A
3. místo: Baroňová Jana 6. A

4. kategorie KADET pro žáky 8. a 9. ročníku
1. místo: Mikuličová Anna 9. A
2. místo: Zahradníček Pavel 9. B
3. místo: Šor Matěj 9. A

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i v dalších soutěžích.
Za matematiku: Mgr. Radka Kotrašová