Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Jako každý rok, tak i letos, se naši předškoláčci účastnili projektu „Cesta do školy“, jehož cílem bylo seznámit je s prostředím školy a jejich budoucími učitelkami. Bylo pěkné pozorovat, jak se prvotní obavy dětí postupně rozplynuly a s přibývajícími návštěvami se do školy začínají více a více těšit.

Na konci tohoto projektu čekal na děti zápis do první třídy, který se letos uskutečnil ve středu 19. 4. 2023. Na hanušovickou základní školu se zapsalo do první třídy celkem 30 budoucích žáčků, kteří budou od září rozděleni do dvou prvních tříd. U zápisu byly všechny děti moc šikovné a snažily se. A vzhledem k tomu, že děti už znaly třídu, ve které zápis probíhal a ani učitelky u zápisu pro ně nebyly cizí, byli během této „první životní zkoušky“ nervózní spíše rodiče než budoucí školáci. Po absolvování zápisu si děti odnesly drobné dárečky a malou sladkost.

Zápis proběhl hladce i díky pomoci děvčat z 9.B, za což jim patří velký dík a dík patří také rodičům za velkou podporu svých ratolestí. Na nové školáčky se od září budou těšit Mgr. Hana Jordová a Mgr. Jana Pitáková.

Mgr. Hana Jordová