Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V pondělí 31. 1. 2022 prvňáčci obdrželi své první vysvědčení. Celý den byli jako na trní a nemohli se dočkat. Na památku k vysvědčení dostali krásná sluníčka, která vyrobili žáci 9.A v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností pod vedením p. učitelky Bc. Kateřiny Hlaváčkové. Tímto bychom jim chtěli velmi poděkovat. Snad nám tato sluníčka brzy přivolají jaro a s ním i opravdové hřejivé sluníčko.

Bc. Petra Navrátilová
třídní učitelka 1.A