Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Dne 21.12. 2023 uspořádali žáci devátých ročníků pro své mladší spolužáky z druhého stupně turnaj ve hře zvané Brännball. Turnaje se zúčastnilo všech sedm tříd. Zhruba patnáctičlenná družstva na tribuně podporovali jejich nehrající spolužáci.

I když důležitější než výsledky samotné, bylo strávit příjemné dopoledne, podle očekávání vyhráli žáci devátých ročníků – 9.B na prvním místě a 9.A na druhém místě. Třetí místo obsadila 7.B.

Děkujeme všem za účast a dodržování pravidel i slušnosti (i když v některých případech s hráči lomcovaly emoce).

Za vyučující děkuji organizátorské čtveřici deváťáků – Vojtovi Šimíkovi, Matěji Šorovi, Matymu Hanákovi a Pavlovi Zahradníčkovi a také všem, kteří pomohli s hladkým průběhem turnaje na jednotlivých metách i s počítáním bodů.

Mgr. Yvona Jánová