Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V pátek 12. ledna vystoupili Slavíci z Hanušovic již tradičně na Zimním koncertě v Klášterním kostele v Šumperku zaplněném diváky do posledního místečka a předvedli svůj repertoár, který nacvičili za I. pololetí letošního školního roku v novém složení.

Celkem 21 dětí krásně zazpívalo a svým výkonem oživilo klavírní vystoupení. Velmi zdařilá byla pěvecká sóla, všichni sólisté i ostatní sboristé prokázali velkou odvahu vystoupit před takto početným publikem. Slavíci byli odměněni bouřlivým potleskem a také obdrželi sladkou odměnu. Zaslouží si velkou pochvalu, protože svým výkonem vzorně reprezentovali školu a přispěli k dobrému jménu hanušovické školy v Šumperku.
Děkujeme tedy všem Slavíkům, paní učitelce Marianě Felnerové, panu učiteli Pavlu Hrdinovi a jsme moc rádi za podporu rodičů zpěváčků v naší činnosti.

Již se těšíme na nový repertoár a na naše další vystoupení. Stále vítáme nové zájemce o práci ve sboru!

Mgr. Dagmar Pěničková