Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve středu 10. ledna 2024 zavítal do hodiny občanské výchovy ve třídě 7.A pan Bc. Karel Diro, terénní sociální pracovník organizace Společně – Jekhetane, o.p.s., společně se Štefanem Hangurbadžem – studentem střední školy – Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Šumperku, studijní obor: Obchodní akademie a Nikolasem Janem Ferencem, rovněž studentem výše uvedené střední školy, studijní obor: Ekonomické lyceum.

Tématem tohoto setkání bylo přiblížit žákům základní školy postavení majority a minority ve společnosti. Pan Bc. Karel Diro seznámil děti s pojmy majorita a minorita. Přítomné žáky i paní učitelku občanské výchovy – PaedDr. Vladimíru Žídkovou – velmi zaujaly životní příběhy středoškolských studentů a jejich nelehká cesta za vzděláním lemovaná překážkami, které se jim podařilo odstranit. Pomáhali jim vrstevníci, spolužáci i učitelé, kteří jim věřili a podporovali je v jejich úsilí získat potřebné znalosti, schopnosti a dovednosti a pokračovat v dalším vzdělávání ve střední a vysoké škole. Děti ocenily upřímné a pravdivé vyprávění studentů i rady, jež jim předali.

„Pokud budu chtít, dokážu to.“

Na tento příklad dobré praxe se mohou těšit i žáci 7.B v únorové hodině občanské výchovy.

PaedDr. Vladimíra Žídková,
učitelka občanské výchovy