Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Pracovníci školního poradenského pracoviště při Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích ve spolupráci s vedením školy, pracovníky projektu Hanušovice – společné včetně organizace Společně – Jekhetane, o.p.s. a správcem sítě zorganizovali v pondělí 12. února 2024 od 13:30 hodin do 17:00 hodin pomoc pro vycházející žáky a jejich rodiče s vyplněním přihlášek na střední školy v rámci nového přijímacího řízení 2024.

V letošním školním roce mohou žáci podat 3 přihlášky na střední školy 3 způsoby podání:
a) elektronicky – online – v digitálním přihlašovacím systému DIPSY pomocí ověřené elektronické identity (Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita)
b) výpisem ze systému – v online systému DIPSY se vyplní přihláška, vytiskne, podepíše a podá se v papírové formě na všechny školy, přílohy se nahrají do systému
c) na papírovém tiskopisu – pomocí nového tiskopisu přihlášky a papírových příloh

Žáci naší základní školy využili všechny 3 uvedené způsoby podání přihlášek na střední školy, které doplnili následujícími přílohami:
a) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
b) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
c) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce – u žáků – cizinců

Přítomní rodiče a vycházející žáci velmi ocenili nabídku pomoci ZŠ a MŠ Hanušovice včetně spolupracujících organizací při vyplňování přihlášek na střední školy, protože nově zavedený digitální přihlašovací systém DIPSY byl pro mnohé rodiče složitější než vyplňování přihlášek v předchozích letech.

Poděkování směřuje k pracovníkům, kteří poskytovali pomoc žákům i jejich rodičům:
Mgr. Petr Jorda, zástupce školy
PaedDr. Vladimíra Žídková, výchovná a kariérová poradkyně
Bc. Václav Jokl, správce sítě
Bc. Michaela Vrbová, DiS, mediátor školy
Bc. Jan Vrba, DiS., sociální pedagog
Bc. Karel Diro, vedoucí terénní sociální pracovník organizace Společně – Jekhetane
Bc. Věra Karabcová – mediální podpora – městský rozhlas, mobilní aplikace, Facebook

Úspěšné přijetí na střední školy přeje všem vycházejícím žákům
PaedDr. Vladimíra Žídková