Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Po dvouleté odmlce, způsobené COVIDEM – 19, se uskuteční v pondělí 14. 11. 2022 od 16:30 – 18:00 hodin v prostorách školní jídelny při Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích 22. ročník tradičního setkání žáků 8. a 9. tříd a jejich rodičů se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje. Účast přislíbili i zástupci Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Šumperku i zástupci Úřadu práce v Hanušovicích.

Zástupci středních škol seznámí žáky s nabídkou studijních a učebních oborů, se dny otevřených dveří, s podmínkami a organizací přijímacího řízení na střední školy v roce 2022/2023, s talentovanými zkouškami, s odbornými exkurzemi, s poskytovanými stipendii Olomouckého kraje i budoucích zaměstnavatelů, s materiálním vybavením škol, prostor odborného výcviku i domovů mládeže.

Pracovníci úřadu práce podají aktuální informace o trhu práce, službách IPS ÚP ČR a o připravovaných akcích pro žáky.

Výchovná poradkyně – PaedDr. Vladimíra Žídková – předá rodičům vycházejících žáků vzory pro vyplnění přihlášek na střední školy včetně důležitých dat a čísel a odpoví rodičům na veškeré dotazy.

Toto setkání bude obohaceno výrobky žáků středních škol, což přispěje ke zpříjemnění atmosféry našeho listopadového setkání a prohloubení spolupráce se středními školami Olomouckého a Pardubického kraje i úřady práce v regionu.

Na setkání s Vámi se těší

PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná poradkyně školy