Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Na zářijové třídní schůzce jsme se s rodiči domluvili na společné akci pro jejich děti. Akce se uskutečnila v sobotu dopoledne 8.10. 2022. Spojili jsme turistiku s hrou Poklad.

I když nás nebylo mnoho, akce se vydařila. Rodiče dobře připravili trasu spojenou s úkoly a hry v přírodě. Poklad byl plný nejen sladkostmi, ale i samolepkami a obtisky. Z očí dětí i rodičů vyzařovala spokojenost. Snad se nám podaří na konci školního roku „Stezka odvahy“.

Děkuji všem zúčastněným rodičům.
Mgr. Marie Hodíková