Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Dne 22.2.2024 se 2.A zúčastnila aktivity pro ZŠ, Poznej řemeslo, poznej povolání, na Střední Škole řemesel, Šumperk.

Ráno jsme odjeli autobusem firmy Vobus do Šumperka do Střední Školy řemesel, kde pro nás byla připravena aktivita. Byli jsme rozděleni do skupin a procházeli stanoviště, kde nám byla představena řemesla:
truhlář, poznávali jsme druhy stromů a co se z nich vyrábí. Potom jsme kompletovali letadélko, které bylo vyřezáno pomocí laseru (to jsme si odnesli domů na památku). Na dalším stanovišti elektro, jsme sestavovali elektrický obvod pomocí stavebnice Boffin, kde se nám po správném zapojení rozsvítila světla, nebo roztočila vrtulka.

Chlapce, ale i některá děvčata nadchlo stanoviště robotiky. Posledním stanovištěm bylo Kadeřnictví, kde z nás budoucí kadeřnice udělaly slečny na ples a pár odvážným klukům nabarvily vlasy. Samozřejmě jen sprejem.

Děkujeme za tuto možnost a krásně prožité dopoledne, žáci 2.A.
Petra Unzeitigová