Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve středu 5. října 2022 zavítali žáci 9. A a vycházející žáci z nižších ročníků na Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Šumperku pod vedením třídní učitelkyMgr. Mariany Felnerovévýchovné poradkyně PaedDr. Vladimíry Žídkové. Tato exkurze měla za cíl pomoci žákům s důležitým životním krokem – s volbou budoucího povolání, se správným výběrem střední školy a získáním aktuálních informací v souvislosti s přijímacím řízením.

Podle čeho se rozhodovat?

 • co mě baví
 • na co mám talent
 • jaké mám nyní známky
 • zda se na vybraný obor konají přijímací zkoušky
 • kolik zájemců se na vybraný obor hlásí a kolik zájemců nakonec na daný obor přijmou
 • jestli získám stipendium
 • kolik si vydělám v budoucím povolání
 • zda se uplatním na trhu práce
 • podle zdravotního stavu
 • dle nutnosti stěhování nebo dojíždění při studiu či budoucím povolání
 • dle pracovních činností v budoucím povolání
 • dle směnnosti budoucího povolání
 • a jiné…

Činnost Informačního a poradenského střediska (IPS):

 • volba povolání
 • orientace na trhu práce
 • informace o úřadu práce
 • pokračování ve studiu

Kariérové poradenství  – individuální či skupinové:

 • volba povolání
 • plánování profesní kariéry
 • výběr dalšího vzdělávání
 • orientace na trhu práce
 • pomoc s tvorbou životopisu a motivačního dopisu
 • pomoc s přípravou na přijímací pohovor

Veškeré služby IPS jsou poskytovány zdarma!!!!

 • https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni-a-poradenske-stredisko-ips-1

Kdo Vám může pomoci v rozhodování?

 • rodina a blízké okolí
 • třídní učitel
 • výchovný poradce
 • školní psycholog
 • poradci IPS

Kontakty

 • Šumperk – telefon: 950 164 322/323

Kde hledat důležité informace?

 • Poznej sám sebe
 • osobnostní testy zdarma a návrhy povolání:

www.emiero.cz/
www.salmondo.cz/
test-osobnosti.com/
www.infoabsolvent.cz/
www.zkouskaosobnosti.cz/

 • Poznej povolání
 • databáze popisů povolání – https://nsp.cz/
 • výběr povolání podle různých kritérií – http://infoabsolvent.cz/
 • Stipendium
 • uplatnitelné obory podporované olomouckým krajem najdeš na:

https://www.olkraj.cz/podpora-polatechnickeho-vzdelavani-a-remesel-v-olomouckem-kraji-pro-skolni-rok-2022-2023-cl-4652.html

 Informace o přijímacích zkouškách a jak se na ně připravit:

Databáze škol:

Akce k volbě povolání:

Paní Lucie Navrátilová poradce IPS v Šumperku – seznámila vycházející žáky s výše uvedenými poznatky. Děti si na exkurzi vyplnily zájmový dotazník a vyhledaly si své budoucí povolání v připravených katalozích. Při výběru povolání přihlédly k vlastnostem, schopnostem a dovednostem, které jsou spjaty s výkonem daného povolání.

 „VOLBA POVOLÁNÍ OVLIVNÍ CELÝ TVŮJ ŽIVOT. ROZHODUJ SE PROTO PEČLIVĚ.“

 Tato exkurze přispěla u vycházejících žáků k zodpovědnému přístupu při volbě budoucího zaměstnání. Mnozí žáci se již rozhodli pro vysněné studijní a učební obory středních škol v Olomouckém a Pardubickém kraji, jiní využijí konzultačních hodin výchovné poradkyně – ve čtvrtek v dopoledních hodinách či po předchozí domluvě ve čtvrtek odpoledne v doprovodu svých rodičů. Jsem ráda, že se exkurze na IPS Úřadu práce vydařila a byla dětmi kladně hodnocena.

PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná poradkyně školy