Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Aplikace pro podporu kariérního poradenství Salmondo Junior – pomocník při volbě budoucího povolání na Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích

Pod vedením výchovné poradkyně Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích – PaedDr. Vladimíry Žídkové – se měli možnost žáci 8. tříd seznámit s novou aplikací pro podporu kariérního poradenství Salmondo Junior.

Tato aplikace umožňuje žákům dozvědět se více o sobě a lépe plánovat svou budoucnost, výchovným poradcům získat nové podklady pro svou práci a  zefektivnit ji a následně napomoci účelnému dialogu mezi žákem, rodičem a školou při kariérním rozhodování žáka. 

Zamýšlenou rolí Salmonda Junior v poradenství je, aby aplikaci mohli používat samostatně přímo žáci, byla pro ně srozumitelná a praktická, a zároveň obsažené metody poskytovaly cenné informační podklady, na které je možno navázat osobní konzultací.

Takový přístup umožňuje přiblížit kariérní poradenství ke každému žákovi a probudit v nich zájem a aktivitu. Kariérním poradcům Salmondo poskytuje nástroj, metody a podklady pro práci. Díky tomu, že žáci se přípravě na konzultaci věnují samostatně, poradce může při rozhovoru s nimi využít již existující výstupy z aplikace. Poradenství je tak efektivnější pro obě strany a čas poradce lze lépe využít.

Postup žáka při kariérním rozhodování a osobním rozvoji lze z většiny popsat následujícími kroky:

 1. Poznat sám sebe
 2. Poznat možnosti, které má
 3. Zvolit tu pravou variantu
 4. Naplánovat si cíle
 5. Udržet motivaci a cíle splnit

Aplikace Salmondo Junior je složena z pestré palety modulů, z nichž každý určitým způsobem zapadá do výše zmíněných potřeb žáka, který těmito moduly postupně prochází pomocí „průvodce“, což je připravený doporučený průchod aplikací. Žák má následně možnost nasdílet své výsledky výchovnému poradci, který si je jednoduše zobrazí ve svém účtu, případně k nahlédnutí do nich pozvat rodiče.

Obsah Salmonda Junior se člení na 3 hlavní části, do kterých jsou řazeny jednotlivé moduly.

 1. Testování – část zaměřená na sebepoznání a obsahuje dotazníky, které přispívají k lepšímu uvědomění si svých zájmů, silných stránek a různých aspektů výběru studia a profese.
 2. Profil – část věnovaná rovněž sebepoznání, tentokrát cestou otevřených modulů, které doplňují dotazníky o přímé sebeprojevení žáka, který hodnotí, jaké aktivity ho motivují, co považuje za své osobní úspěchy, které hodnoty ve školním a pracovním světě vnímá jako důležité a jaký má vztah k jednotlivým předmětům ve škole.
 3. Plán – třetí část podporuje žáka v plánování a poskytuje mu také informace o  středních školách a poradenských službách.
 4. Doplňkové moduly – obsahuje další nástroje pro podporu kariérového poradenství

Žáci 8. ročníků se seznámili s výše uvedenou aplikací a vyzkoušeli si různé typy testů – S – Focus Junior, S – Talent, Co mě baví, Co se mi daří, Hodnoty, Předměty, Sny, Plán, Test studijního rozhodování atd.

Jsem ráda, že nová aplikace pro podporu kariérního poradenství Salmondo Junior žáky zaujala a přispěla k důležitému životnímu krokusprávné volbě budoucího povolání. Přístup k této aplikaci byla žákům umožněna na základě zapojení naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích do projektu: „Implementace krajského akčního plánu II Olomouckého kraje,“ který je realizován v období 3 let – od listopadu 2020 do listopadu 2023.

Projekt školy zahrnuje:

 • individuální a skupinové poradenství
 • sdílení zkušeností s kariérními poradci základních škol
 • komunikace s pedagogy a rodiči
 • seznamování se se středními školami a firmami regionu
 • úvodní vzdělávací program určený pro rozšíření kompetencí po stránce teoretické i praktické – kariérové poradenství
 • semináře zaměřené na práci s počítačovým diagnostickým programem

PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná poradkyně školy