Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V úterý 27. září se patnáct vybraných žáků devátých ročníků ZŠ Hanušovice zúčastnilo v Králíkách tradiční akce s názvem TECHNOhrátky, spolupořádané Pardubickým krajem. Na této akci bylo žákům představeno místní Střední odborné učiliště opravárenské.

Hlavním cílem projektu TECHNOhrátky je podpora technických profesí a řemesel a zvýšení zájmu žáků základních škol o tyto obory v Pardubickém kraji.

Naši žáci, společně s žáky dalších škol, měli příležitost vyzkoušet si práci na jednotlivých odborných pracovištích. Absolvovali ruční obrábění kovů, svařování, a to včetně práce na virtuálním svařovacím simulátoru, dále práce při opravách a údržbě osobních automobilů, strojní obrábění kovů, a nakonec se nanečisto otestovali v autoškole. Součástí akce byla i ukázka Integrovaného záchranného systému. Dětem se věnovali policisté Policie ČR, členové hasičského sboru a záchranáři. Součástí ukázky bylo i seznámení se zásahovou technikou.

Naši žáci se umístili na druhém místě v závěrečném vědomostním kvízu. V celkovém hodnocení soutěže, která celý den probíhala, se žáci umístili na velmi pěkném čtvrtém místě.

Na akci žáky doprovodila kromě pedagogického doprovodu i Bc. Michaela Vrbová, DiS. která na hanušovické škole působí jako mediátor v rámci projektu Hanušovice společně, hrazeného z Norských fondů, na kterém se jako škola spolupodílíme. Jedná se o projekt podporující naše žáky při přechodu na střední stupeň vzdělávání a jejich udržení se ve vzdělávacím procesu. Paní Vrbová mimo jiné nabízí našim žákům možnost navštívit vybranou střední školu a využít možnosti být takzvaně „středoškolákem na zkoušku“.

V závěru na děti čekalo občerstvení v podobě hamburgeru, chlazeného nápoje a drobné sladkosti. Počasí vcelku přálo a společně s dětmi jsme si celou akci báječně užili. Akce většinu našich žáků velmi zaujala a podle jejich slov jim pomůže při výběru jejich budoucího povolání.

Bc. Jan Vrba, DiS.
Sociální pedagog ZŠ a MŠ Hanušovice