Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Národní institut pro další vzdělávání v Praze vyhlásil pro tento školní rok 2021/2022 48. ročník Olympiády v českém jazyce. Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo ve čtvrtek 27. 1. 2022 v dopoledních hodinách v multimediální učebně naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích za účasti talentovaných žáků z 8. a 9. třídy. Pedagogický dozor při této soutěži prováděla vyučující českého jazyka a literatury PaedDr. Vladimíra Žídková. Soutěž byla rozdělena na jazykovou a slohovou část. Úkoly žáci řešili anonymně pod přiděleným číslem, což bylo nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže.

Mezi úspěšné řešitele Olympiády z českého jazyka patří Matyáš Poprach ze třídy 9.B s 49 body, který za své jazykové a slohové znalosti získal prvenství v této soutěži. Na druhém místě se s počtem 47 bodů umístila žákyně 9. B – Beata Jordová. Bronz s 46 body náleží Jakubu Rajnohovi ze třídy 9. B.

Matyáš Poprach – 9.B a Beata Jordová – 9.B budou reprezentovat naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce, které se uskuteční v březnu 2022 v Šumperku.

Mnoho úspěchů přeje našim soutěžícím PaedDr. Vladimíra Žídková, organizátorka školního kola Olympiády v českém jazyce.

 

  Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce – tabulka s pořadím soutěžících.