Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Konečně jsme mohli po dvou letech opět uspořádat lyžařský výcvik. Přednost dostali žáci těch ročníků, kteří mají lyžařský výcvik ve Školním vzdělávacím programu naší školy a mají ho tedy povinný a proto pětidenní. Za předcházející dva roky to byli žáci devátých a osmých ročníků, za letošní školní rok sedmáci.

Během dvou týdnů s námi prošlo výcvikem přes 70 dětí. Výcvik probíhal na lyžích nebo snowboardu pod vedením školených instruktorů. Kdo nechtěl lyžovat a jezdit na snowboardu (přibližně 40 dětí), účastnil se povinné školní akce jako tzv. pobytu v přírodě, kdy děti chodily na vycházky po okolí Hanušovic.

Na perfektně připraveném lyžařském svahu Františkov, kde měly děti k dispozici i vytopenou místnost na přezouvání a odpočinek během svačiny, jsme si každý den užívali perfektní „lyžovačku“. Přístup dětí k výuce byl báječný a sledovat, jak se zlepšují, bylo velice příjemné. Největší pokroky byly vidět na úplných začátečnících, kteří na konci výcviku sjížděli s přehledem celý svah. Poděkování patří celému personálu Františkova za perfektně připravené podmínky a za trpělivost, kterou s námi vždy mají. Na svah nás přepravovala firma Vobus. I jejich řidičům děkujeme za vstřícnost, trpělivost a ochotu, se kterou se u nich pravidelně setkáváme.

No a za nás, instruktory, ještě jedno poděkování. Rodičům děkujeme za to, že všechny děti, které s námi během těchto dvou týdnů na svahu byly, měly přilbu. Bezpečnost je pro nás velmi důležitá a díky přilbám jsme měli klidnější práci.

Bohužel ne všechno bylo růžové. Neumíme ovlivnit počasí, takže první týden nám i pršelo a ve druhém týdnu zase kvůli silnému větru a popadaným stromům nešla elektřina a nejezdil vlek. A bohužel některým dětem překazila lyžování karanténa.

Doufám tedy, že následující rok nám bude přát více štěstí a budou se moci na lyžařský svah vrátit všechny ročníky od třetího až po devátý, pro které pravidelně lyžařské kurzy pořádáme a že si společně užijeme radost ze zimního sportování.

Za instruktory Y. Jánová