Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

„Láska je poezií života
a poezie je obrazem
srdce i duše.“
Josef Jan Spáčil

Ve čtvrtek 15. února 2024 ve 14 hodin se uskutečnilo školní kolo v recitaci určené pro žáky I. a II. stupně za účasti 32 soutěžících recitátorů, rodičů, prarodičů, povzbuzujících spolužáků, dětí ze školních družin a odborné poroty ve složení – vedoucí Městské knihovny v Hanušovicích – paní Lenky Tomíčkové, knihovnice Městské knihovny v Hanušovicích – paní Dáši Šmotkové, vedoucí metodického sdružení I. stupně – paní Mgr. Dagmar Pěničkové, paní učitelky I. stupně – Mgr. Jany Pitákové, paní učitelky I. stupně – Mgr. Anny Janočkové a předsedkyně poroty – PaedDr. Vladimíry Žídkové. Recitaci doprovázela příjemná atmosféra a zdravá soutěživost. Podle rozesmátých tváří dětí spolu s pochvalnými slovy zúčastněných posluchačů lze soudit, že se jim Odpoledne s poezií velmi líbilo a v mnohém je obohatilo o kulturní zážitek z této uskutečněné akce. 12 přihlášených recitátorů, bohužel, onemocnělo. Velká pochvala míří dvěma žákyním ukrajinského původu – Anně Popové z 8.A a Valerii Kyrychenko z 9.A, které se do soutěže aktivně zapojily a získaly za svůj mimořádný výkon v přednesu čestné uznání.

A jaké byly výsledky?

0. kategorie – žáci 1. tříd
1. místo Kadlecová Alena – I.B
2. místo Dáncs Ilária – I.A
3. místo Vilčková Helena – I.B

I. kategorie – žáci II. a III. tříd
1. místo Koch Jan – II.A
2. místo Janková Elena – III.B
3. místo Račák Jiří – II.A

II. kategorie – žáci IV. a V. tříd
1. místo Fojtík Martin – V.A
2. místo Mrázková Klára – V.A
3. místo Tesárková Vendula – V.A

III. kategorie – žáci VI. a VII. tříd
1. místo Šimíková Kateřina – VI.A
2. místo Šorová Eliška – VI.A
3. místo Baroňová Jana – VI.A

IV. kategorie – žáci VIII. a IX. tříd
1. místo Hnátková Tereza – VIII.B
2. místo Janková Karolína – VIII.A
3. místo nebylo uděleno

 

Do okrskového kola v recitaci, které se uskuteční 14. 3. 2024 v Šumperku, vybrala odborná porota následující žáky:

Koch Jan, II.A
Martin Fojtík, V.A
Šimíková Kateřina, VI.A
Šorová Eliška, VI.A
Hnátková Tereza, VIII.B

 

Odborná porota udělila 2 žákyním ukrajinského původu z 8. a 9. ročníku čestná uznání:

Popová Anna, VIII.A
Kyrychenko Valeria, IX.A

 

Příjemné odpoledne s poezií se velmi vydařilo a umožnilo nám zaposlouchat se do veršů českých básníků a připomenout si, jak krásný a vznešený je náš mateřský jazyk.

Velké poděkování náleží rodičovskému sdružení při ZŠ a MŠ Hanušovice za finanční dar na zakoupení hodnotných odměn pro nejlepší recitátory. Zároveň poděkování patří i vedoucí Městské knihovny v Hanušovicích – paní Lence Tomíčkové a knihovnici – paní Dáše Šmotkové za účast v odborné porotě tradiční recitační soutěže a předání sladkých odměn, paní učitelce Mgr. Anně Janočkové za výběr knižních odměn pro žáky 1. stupně, vypsání diplomů a jejich předání talentovaným žákům, paní Mgr. Dagmar Pěničkové za aktivní účast v odborné porotě a výběr žáků do okrskového kola v recitaci, paní Mgr. Janě Pitákové za vyhlášení výsledků soutěže. Poděkování míří i k paní učitelce – Mgr. Anně Podgrabinské za pomoc při výběru knižních odměn pro žáky 2. stupně. Chválím paní Marcelu Luckou za objednání hodnotných knih pro nejlepší recitátory a zajištění sladkých odměn. Odborná porota neměla před sebou jednoduchý úkol – vybrat nejlepší recitátory z jednotlivých kategorií, přesto se svého úkolu zhostila na jedničku s hvězdičkou.

Chtěla bych také poděkovat panu řediteli školy – Ing. Františku Felnerovi, který natáčel recitační soutěž pro Školní zprávy. Poděkování patří také Terezii Rajnohové, žákyni 8.B, která pořizovala z této soutěže zdařilé fotografie. Velký dík směřuje k třídním učitelům na 1. stupni a vyučujícím českého jazyka na 2. stupni, kteří zodpovědně připravili své žáky na tuto prestižní soutěž. Poděkování si zaslouží i žáci 6. – 9. ročníku, kteří pomáhali připravit na soutěž odbornou učebnu chemie a také ji následovně uklidili do původního stavu.

Vážím si závěrečného poděkování z úst odborné poroty doprovázené potleskem organizátorce školního kola recitační soutěže: „Odpoledne s poezií.“

 

„Poezie byla stvořena k cílům vyšším, jako něco, co povznáší člověka nad mělčiny dne a zvedá jeho mysl, oživuje fantazii, sytí sen.“
Josef Václav Sládek

 

PaedDr. Vladimíra Žídková
předsedkyně poroty školního kola v recitaci