Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve čtvrtek 28. 4. prvňáčci z 1.A navštívili Městskou knihovnu Hanušovice v rámci tradičního projektu ,,Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Knihovnice Lenka Tomíčková a Dáša Šmotková nás přivítaly v nových prostorách knihovny v budově u nádraží. Nejdříve děti provedly po knihovně a vysvětlily jim práci knihovnice a způsob půjčování knížek. V těchto dnech už děti znají skoro všechna písmena abecedy a začínají plynule číst, proto byly ze všech knížek kolem nich nadšení.

Nejdříve nás však čekala knihovnická olympiáda. Děti se rozdělily na dva týmy. V týmech plnily několik úkolů s tématikou kresleného pohádkového komiksu Čtyřlístek. Prvním úkolem bylo složit z rozstříhaných dílků obrázek. To se jim podařilo velmi dobře. Poté následovaly hádanky, kdy měli na stolečku obrázky a ty zvedali jako odpověď. Museli vzájemně spolupracovat a komunikovat mezi sebou. Dalším úkolem bylo poznat po hmatu předmět ukrytý v neprůhledné tašce. Jednalo se o předměty běžné denní potřeby, přesto se museli někteří hodně soustředit. Týmy sbíraly za splněné úkoly body, ale stále nebylo nic rozhodnuto. Čekala nás poslední soutěž – sbírání obrázků po celé knihovně. Malé obrázky s postavičkou Čtyřlístku byly schované všude možně – mezi knihami, v poličkách, nalepené na dveřích, na parapetech i v každém koutu knihovny. Děti byly naprosto nadšené a vesele běhaly v uličkách knihovny.

Nastal čas sečíst body, které si nasbírali. Vítězný tým dostal medaili z fidorky. Nastala dramatická chvíle, kdy druhý tým zesmutněl. Najednou se ale objevila paní knihovnice s dalším tácem plným medailí i pro ostatní děti. Na závěr si děti mohly prohlédnout pár knížek a na malý moment se do nich začíst.

Chtěla bych moc poděkovat knihovnicím Lence Tomíčkové a Dáše Šmotkové za výborně připravený program i odměny a těšíme se na další návštěvu.

Bc. Petra Navrátilová
Tř. učitelka 1.A