Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve čtvrtek 22. září 2022 se žáci sedmého, osmého a devátého ročníku zúčastnili populárně naučného vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 v Šumperku v kině OKO. Planeta Země 3000 je projekt s přírodovědně-historicko-zeměpisným přesahem určený pro žáky základních škol, studenty gymnázií a středních škol v celé České republice. Projekt probíhá ojedinělou formou nejmodernějších multimediálních projekcí poutavých fotografií, dynamických videosekvencí, pestrých animací a didaktických nákresů za doprovodu autentických zvuků, hudby a naživo komentovaného výkladu reportéra. Cílem projektu je nejenom přibližovat žákům krásy, ale i aktuální problémy našeho světa. Tentokrát celý program byl věnován africkému státu SENEGAL.

Senegal mile překvapil svou pestrostí, vstřícností a krásou každé lokality. Tvůrci se také zaměřili na problémy, které tuto zemi sužují, jako například problematiku ekologického rozšiřování pouští, nelegálních zlatých dolů, dětských sňatků i dětské práce.

Celkem 92 žáků naší školy mělo trošku jinou výuku zeměpisu, přírodopisu, ale i dějepisu.

Mgr. Anna Láníková – tř. uč. 7. A