Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve čtvrtek 14. 3. 2024 se uskutečnilo okrskové kolo v recitaci. Organizaci zajišťovalo Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk, Komenského 9. Naši Základní školu a Mateřskou školu v Hanušovicích reprezentovali žáci, kteří byli úspěšní ve školním kole v recitaci – 15. 2. 2024:
Jan Koch, II.A
Martin Fojtík, V.A
Kateřina Šimíková, VI.A
Eliška Šorová, VI.A
Tereza Hnátková, VIII.B

Postup do okresního kola, jež se uskuteční v úterý 26. 3. 2024, si vybojovali pěkným přednesem Jan Koch, II.A, Martin Fojtík, V.A a Tereza Hnátková, VIII.B.

BLAHOPŘEJEME!!!!!

Děkuji všem zúčastněným žákům za svědomitou přípravu, přednes básnických a prozaických textů a odvahu vystoupit v této prestižní soutěži nejlepších recitátorů z celého okresu Šumperk.
Poděkování za přípravu přednesu či dramatizaci prozaických textů si zaslouží i pedagogové úspěšných recitátorů – paní učitelka Petra Unzeitigová, paní učitelka – Mgr. Dagmar Pěničková a paní učitelka – PaedDr. Vladimíra Žídková.

MNOHO ÚSPĚCHŮ V OKRESNÍM KOLE V RECITACI PŘEJE

PaedDr. Vladimíra Žídková,
organizátorka školního kola v recitaci