Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve čtvrtek 13. října 2022 se vydali žáci čtvrtých tříd do Mohelnice na dopravní hřiště procvičit své teoretické i praktické znalosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu, aby mohli na jaře úspěšně složit zkoušku a získat Průkaz cyklisty. Průkaz cyklisty je osvědčení, které opravňuje žáky starší deseti let k tomu, aby mohli jezdit na silnici bez doprovodu dospělé osoby.

Ráno, když byla ještě venku zima, se děti v učebně seznámily se základními dopravními značkami a modelovými situacemi na křižovatkách. Také se získali vědomosti o povinné výbavě kola. Po svačince v praktické části žáci předváděli jízdu na kole podle pravidel silničního provozu. Instruktoři je sledovali a ampliónem hlásili, kdo se dopustil dopravního přestupku. Ten, kdo porušil pravidlo, se musel se vrátit a projet trasu znovu správně.

Všichni, kteří chtějí být na jaře úspěšní při zkouškách na získání Průkazu cyklisty, budou mít možnost ve škole v druhém pololetí navštěvovat dopravní kroužek a procvičit si testy.

V nově zrekonstruovaném areálu mohelnického dopravního hřiště jsme strávili příjemné dopoledne. Potěšilo nás, že pan instruktor pochválil děti z hanušovické školy za vzorné chování. Obavy z nepříznivé předpovědi počasí se nepotvrdily a dokonce nám i svítilo sluníčko. Děkujeme také za bezpečnou autobusovou dopravu firmě VOBUS do Mohelnice a zpět.

Mgr. Dagmar Pěničková