Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

„Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“
Oscar Wilde, dramatik, prozaik, básník, 1854-1900

V úterý 21. června 2022 navštívili žáci 9.B společně se svou vyučující českého jazyka a literatury – paní PaedDr. Vladimírou Žídkovou Městskou knihovnu v Hanušovicích. Účelem této exkurze bylo seznámení s novým prostředím knihovny, s její nabídkou služeb i s webem knihovny, což přispělo k rozvoji čtenářské gramotnosti. Mnozí z dětí jsou již několik let pravidelnými čtenáři a své poznatky z četby předávají mladším spolužákům v „Hodinách s knihou,“ např. Jakub Rajnoha a Daniel Sekanina ve třídách 6.A a 6.B.

Paní Lenka Tomíčková, vedoucí městské knihovny, a paní Dáša Šmotková, knihovnice, velmi srdečně přivítali vycházející žáky naší školy. Ukázaly jim jednotlivé literární žánry a jejich prostorové rozdělení podle příslušných barev. Děti se zároveň dozvěděly, jaké služby nabízí městská knihovna a se kterými knihovnami v okolí spolupracuje. Byly informovány o knihovním zákonu č. 257/2021 Sb., který upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky pro jejich provozování. Přítomné žáky překvapilo množství existujících knihoven v celé České republice, jež dosáhlo počtu 6 000. Při studiu na budoucích středních školách bude místní knihovna jejich velkým pomocníkem při výběru četby doporučené literatury u studijních oborů s maturitou.

Literární exkurze se žákům 9.B velmi líbila. Umožnila jim nahlédnout do knih českých a světových autorů, zajímavých encyklopedií, odborných i zábavných časopisů a novin. Na každého z nich zde čekala „kniha šitá na míru.“

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.“
Jan Amos Komenský, pedagog, spisovatel, filozof

PaedDr. Vladimíra Žídková,
vyučující českého jazyka a literatury