Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

„Četba jsou otevřené dveře do kouzelného světa.“
Francois Mauriac, francouzský spisovatel

Ve čtvrtek 31. 3. 2022 zavítali žáci 6.A, 6.B Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích pod vedením paní učitelky českého jazyka a literatury – PaedDr. Vladimíry Žídkové do nově otevřené městské knihovny. Na tento den se již dlouho těšili. Po příchodu do knihovny děti mile přivítala paní Lenka Tomíčková, vedoucí knihovny a také paní Dáša Šmotková, knihovnice.

Paní knihovnice ukázaly dětem prostory městské knihovny, představily jim jednotlivé literární žánry a směry členěné podle tematického zaměření a tomu odpovídalo i barevného zbarvení oddělení: žlutá barva – dětské oddělení, modrá barva – naučná literatura, encyklopedie, zelená barva – beletrie pro dospělé, romány pro ženy, válečná literatura i věkové členění: červená barva – beletrie pro děti od 6-9 let, zelená barva – beletrie pro děti od 9-12 let, žlutá barva – beletrie pro děti od 12-14 let, bílá barva – beletrie pro dospělé. Děti zaujaly především knižní novinky a plánované literární a knihovnické soutěže. Lákala je bohatá nabídka knih českých i světových autorů, množství encyklopedií, rozmanitost časopisů i možnost přípravy referátů do hodin literární výchovy zpracovaných na počítači v samotné knihovně. Tuto možnost uvítali zejména žáci, kteří nemají zakoupený počítačový program Power Point, jenž jim umožňuje vytvořit prezentaci o probíraném autoru a jeho díle na vlastním počítači v teple domova.

Kroky chlapců směřovaly k technicky laděné literatuře. Obdivovali různé typy automobilů, letadel, lodí a celé řady strojů. Děvčata zaujaly dívčí romány, sbírky poezie, módní časopisy zaměřené na oblékání a úpravu účesů. U obou pohlaví vítězila fantastická literatura a sci-fi literatura. Někteří chlapci upřednostnili hororové příběhy. Své příznivce si našla i literatura se zvířecím hrdinou. Mnozí čtenáři také využívají služby knihovny v podobě zapůjčení audioknih – u dětí do 15 let v doprovodu rodičů, ostatní čtenáři – studenti – si mohou audioknihy zapůjčit domů. Po seznámení s vyhledáváním knih dostali žáci samostatný úkol – měli najít knihu podle předem připraveného zadání. V prostoru městské knihovny se nejlépe orientovali následující žáci: v 6.A – Karolína Janková,

Matyáš Urban, Bára Majznerová, v 6.B pak Veronika Vojtková, Jakub Babirád a Nela Koňariková.

Pobyt v městské knihovně umožnil dětem ponořit se do světa fantazie, představ, myšlenek, snů – na okamžik zapomenout na běžné starosti, povinnosti, spory, hádky a „začíst se“ do příběhů literárních postav současnosti či dávné minulosti.

Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucí městské knihovny – paní Lence Tomíčkové a paní Dáši Šmotkové za dlouholetou příkladnou spolupráci směřující k zájmu žáků naší školy o četbu jako studnici poznatků, informací, názorů, myšlenek, za možnost zpracování prezentací do hodin literární výchovy žákům 2. stupně i za výběr básní a prozaických textů na kulturní vystoupení žáků recitačního kroužku.

Paní knihovnice pochválily žáky za kázeň během celé návštěvy knihovny, seznámily žáky s webovou stránkou knihovny, kde si mohou zřídit účet, rezervovat požadované knihy a připomenout si termíny pro odevzdání přečtených knih a časopisů.

Některé děti využily návštěvy v knihovně k přihlášení se do městské knihovny. Poplatek pro dětské čtenáře činí 50 Kč za rok, stejná částka platí i pro studenty, dospělí čtenáři zaplatí 100 Kč za rok.

Žákům se literární exkurze velmi líbila, podobně jako moderní a účelové vybavení všech prostor knihovny, a především ochotný a laskavý přístup obou knihovnic.

„Kniha je netrpělivější společník.“

PaedDr. Vladimíra Žídková,
vyučující českého jazyka a literatury