Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, Hlavní 145, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Od školního roku 2022/2023 JSOU PŘIJATY k základnímu vzdělávání děti s registračním číslem:

1/2022            17/2022
2/2022            19/2022
3/2022            20/2022
6/2022            21/2022
7/2022            22/2022
8/2022            23/2022
9/2022            24/2022
10/2022          26/2022
12/2022          27/2022
13/2022          28/2022
14/2022          29/2022
15/2022          32/2022
16/2022          33/2022

NEPŘIJATI žáci s registračním číslem:

  4/2022          30/2022
  5/2022          31/2022
11/2022          34/2022
18/2022          35/2022
25/2022

Ing. František Felner
ředitel školy