Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V pondělí 15. 1. 2024 od 15:00 – 16:30 hodin se uskutečnilo v Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích setkání výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků za účelem seznámení s novou podobou digitálního přijímacího řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři platné od 1. ledna 2024.

Výchovná a kariérová poradkyně školy – paní PaedDr. Vladimíra Žídková – předala rodičům:

 1. Vzor pro vyplnění nové přihlášky ke vzdělávání ve střední škole
 2. Metodické a informační materiály i tiskopisy včetně důležitých webových stránek: www.prihlaskynastredni.cz, www.msmt.cz, www.cermat.cz
 3. Časový harmonogram pro první kolo přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024
 4. Časový harmonogram pro druhé kolo přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024
 5. Další události – omluvení se z termínu, vzdání se přijetí, odvolání, podání přihlášek do 3. a dalších kol
 6. Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – stipendia 2024/2025 – brožurka z IPS Úřadu práce v Šumperku

Výchovná a kariérová poradkyně školy seznámila přítomné rodiče s prezentací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze: „Přijímací řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři od 1. ledna 2024“, která je rovněž umístěná na školním webu.

Upozornila rodiče na důležité dokumenty na školním webu – ve složce – školní poradenství – výchovný poradce – důležité informace, které mohou zhlédnout a v případě potřeby si stáhnout – přílohy k přihláškám, jak do maturitních, tak i nematuritních oborů:

 1. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 2. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 3. Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace
 4. Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce

Při výběru středních škol zdůraznila význam prioritizace a možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou). Nově budou mít 2 pokusy konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury i matematiky i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.

Podat přihlášky bude možné:

 1. plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana
 2. v listinné podobě s podporou elektronického systému: dipsy
 3. v listinné podobě na tiskopisu

V závěru setkání výchovná a kariérová poradkyně odpověděla na všechny dotazy zvídavých rodičů.

Pochvala přítomných rodičů za zorganizované setkání a předání aktuálních informací v souvislosti s přijímacím řízením 2024 potěšila výchovnou a kariérovou poradkyni.
Milí rodiče,

v případě potřeby se můžete s důvěrou obrátit na paní výchovnou a kariérovou poradkyni školy, která Vám ráda zodpoví veškeré Vaše dotazy.

Na další setkání s Vámi se těší

PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná a kariérová poradkyně