Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Dne 18. března se naši žáci osmého ročníku zúčastnili prvního kola soutěže Vůně dřeva, pořádanou Střední školou řemesel v Šumperku.

V prvním kole měli žáci v časové dotaci 4 hodin vyrábět malou bedničku na ovoce. Žáci dostali polotovary, které si museli zkrátit a upravit tak, aby z nich bylo možno daný výrobek zkompletovat. Montáž bedničky se prováděla lepením. Hodnotila se přesnost a čistota spojů, provedení jednotlivých řezů, celkový vzhled, obroušení hran a funkčnost.

Naši žáci se zhostili úkolu výborně. Pracovali pečlivě a co nejpřesněji a myslím si, že naší škole rozhodně neudělali ostudu. Na závěr soutěžního dne byli vybráni tři nejlepší. Jako výrobce nejlepšího výrobku byl vybrán Alex Rec, druhé místo obsadil se svým výrobkem Pavel Cieslar a na třetím místě se umístil David Klimesch. Výherci obdrželi hodnotné ceny.

Dva naši nejlepší žáci se zúčastní druhého, tentokrát už krajského, kola, které se uskuteční 22. dubna.

Bc. Jan Vrba, DiS.