Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Informace

Brännballový turnaj

Dne 21.12. 2023 uspořádali žáci devátých ročníků pro své mladší spolužáky z druhého stupně turnaj ve hře zvané Brännball. Turnaje se zúčastnilo všech sedm tříd. Zhruba patnáctičlenná družstva na...

pokračovat ve čtení

Kontakty

ZŠ a MŠ Hanušovice
Hlavní 145
788 33 Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz
   581 030 200

IČ:    60341807
DS:   gjjj6un

  Podatelna
  Elektronická podatelna

Kompletní kontakty zde

Provoz vrátnice

Vrátnice školy je otevřena
od 6:00 do 16:00 hod.

Pracovní nabídky

Hledáme:

Učitel/ka – I. stupeň

Učitel/ka – II. stupeň
aprobace – TV, Inf, Fy, Ma, Pč

Vychovatel/ka ŠD
na úvazek max. 0,1

Podle aktuální situace možnost až na celý úvazek.

Svoji žádost a životopis prosím pošlete na mail: skola@zshanusovice.cz

Podrobné informace na telefonu 581 030 200.

Školní jídelna

Školní jídelna Hanušovice
Hlavní 145
788 33 Hanušovice

    581 030 204
    739 031 683
    jidelna.hanusovice@seznam.cz

Vedoucí jídelny:  Richard Juřena
Vedoucí kuchařka: Marie Kristková

Jídelníček

Objednání stravy

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny
výdejny v mateřské škole

Nový způsob objednávání stravy

V rámci technologické modernizace celého stravovacího systému nahradil původní objednávací box nový bezdotykový terminál. K tomuto terminálu se již není možné přihlásit kartami s magnetickým proužkem, ale jen bezdotykovým čipem nebo uživatelským jménem a heslem. Strávníci, kteří vlastní pouze magnetickou kartu, si mohou v kanceláři jídelny jednorázově zakoupit nový čip, který kartu nahrazuje, nebo si nechat vygenerovat přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje doporučujeme pro všechny strávníky, protože ty je pak možné využit pro nejjednodušší způsob objednávání vašich obědů, a to přes mobilní aplikaci či internet v klidu a pohodlí domova.

Aplikace pro mobilní telefon se systémem Android si stáhněte z Google Play a pro operační systém iOS z App Store .

Aplikace STRAVA

Popis nového objednávání stravy

Přihlášení k objednacímu terminálu

Výchovný poradce

PaedDr. Vladimíra Žídková

    vladimira.zidkova@zshanusovice.cz
    581 030 207

Konzultační hodiny:
kancelář výchovné poradkyně, přízemí, dveře č. 35.

Čtvrtek 10:30 – 12:00 hod. – pro rodiče a žáky

V ostatní dny v odpoledních hodinách, po předchozí osobní či telefonické domluvě.

Důležité informace

Poradenské služby
jsou na naší škole zabezpečovány výchovným poradcem a metodikem prevence ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky.

Poradenské služby jsou zaměřeny na:

 • primární prevenci patologických jevů
 • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
 • péče o vzdělávání nadaných žáků
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými problémy, přijímání vhodných opatření, individuální pohovory se žáky, jednání se zákonnými zástupci
 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

Metodik prevence

Jana Winklerová

    jana.winklerova@zshanusovice.cz
    581 030 206
    731 828 426

Konzultační hodiny
Kabinet Metodika prevence, přízemí, dveře č. 36.

Pro žáky:     Pondělí – Pátek  (dle potřeby)
Pro rodiče:  Pondělí od 15 hod. nebo po telefonické domluvě. V ostatní dny po předchozí osobní či telefonické domluvě.

Informace o možnostech řešení problémů v současné situaci spojené s distanční výukou

  Je pro tebe současná situace složitá – můžeš se na mě obrátit

Našim cílem je dosáhnout co nejlepších vztahů ve školním prostředí, co nejlepší spolupráce, radostné prostředí, vzájemné akceptování. Tedy úkol nelehký. Jak toho chceme dosáhnout – komunikací mezi třemi vrcholy rovnostranného trojúhelníku Rodiči-učiteli-žáky, kteří jsou pilíři celkové atmosféry ve škole.

Čím se zabývám, které činnosti ve škole zajišťuji?

 • Připravuji školní preventivní program
 • Komunikuji s učiteli v oblasti primární prevence, případně vzniklého problému dávám podněty k možné nápravě
 • Pracuji a osobně komunikuji s žáky školy a zajišťuji pro ně vzdělávací akce v rámci školní realizace preventivního programu
 • Koordinuji osobně spolupráci pedagogických pracovníků a vedení školy při řešení výchovných problémů žáků spadajících do oblasti sociálně patologických jevů

S čím se můžete obrátit

 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • Experimenty žáků s návykovými látkami
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • Šikana – fyzické a psychické ubližování a napadání žáků ve škole (zajímavé informace pro rodiče o šikaně, dopis rodičům – program proti šikaně)
 • Projevy rasové a menšinové intolerance a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu dětí
 • Závislosti na PC, internetu a on-line hrách (infromace)

Šikana

Bohužel i na naší škole se mohou vyskytnout případy šikanování, proto musíme být společně připraveni zachytit případné ubližování VAŠIM DĚTEM hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. Prosíme Vás proto i o pomoc. Pokud byste měli podezření či dokonce jistotu, že je vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se obraťte na třídního učitele nebo vedení školy případně na metodičku prevence. Vaše informace se budou brát velmi vážně a situaci urychleně vyřešíme.

 

Sociální pedagog

Bc. Jan Vrba

    jan.vrba@zshanusovice.cz
    581 030 521
    722 023 424

Konzultační hodiny:

Pondělí až pátek: 7:30 – 15:00 hod.

nebo po předchozí domluvě    722 023 424

S čím vám mohu pomoci?

Žákům:

 • Vyslechnu vaše trápení
 • Pomohu nalézt řešení
 • Podpořím v rozhodnutí
 • Zastanu se tě
 • Udržím tajemství

Rodičům:

 • pomohu s komunikací mezi vámi a školou
 • mohu být nestranný v řešení sporu
 • pomohu v komunikaci s vaším dítětem
 • jsem zde pro vás jako podpora
 • mohu pomoci v komunikaci s úřady
 • pomohu hledat řešení krizí

OnLine poradna
na platformě Microsoft Teams

SOCIÁLNÍ PEDAGOG V HANUŠOVICÍCH NA ŠKOLE

V rámci projektu H-point, který realizuje Město Hanušovice a který je finančně podpořen Olomouckým krajem, pracuje nově od prvního září tohoto roku u nás ve škole pan Jan Vrba na pozici sociálního pedagoga. Je to pozice nová a v Českých školách ne příliš známá. Úkolem pana Vrby je převážně takzvaná sociální terapeutická práce. Pro žáky naší školy je tu pro poskytování individuálního a skupinového sociálního poradenství.  Pomáhá dětem řešit jejich vztahy v třídním kolektivu a vytvářet pozitivní klima třídy.


Takže sociální pedagog je něco jako sociální pracovník?

V podstatě ano, a na rozdíl od učitelů má možnost pracovat i s rodinami, a to takzvaně v terénu. Může tedy pomáhat i rodinám našich dětí například s nastavením fungování domácí přípravy dětí do školy. Může rodinám nabídnout i podporu při řešení krizových situací, může působit i jako mediátor případných neshod mezi rodiči a školou anebo při konfliktu mezi žákem a jeho rodiči.

A jak je to se spoluprací s pedagogy vaší školy?
Bez úzké spolupráce s našimi pedagogy by práce sociálního pedagoga nebyla příliš úspěšná. Sociální pedagog směrem k učitelům spočívá hlavně v podpoře při řešení konfliktních situací ve výuce, pomáhá při mediaci konfliktů v třídním kolektivu, nebo například při komunikaci s rodiči. Samozřejmě je pedagogům k dispozici i formou určité terapeutické práce, například jako prevenci proti syndromu vyhoření.

Prozradíte nám na sebe něco pane Vrbo? Například co vás vede zrovna k této práci?
Už v dětství jsem se rozhodl pro dráhu vojenského letce a dal jsem tomu všechno. Po studiu na vojenské kadetce jsem se nakonec skutečně stal aktivním armádním letcem. Létal jsem převážně s velkým armádním nákladním speciálem. Poměrně často byly mým úkolem lety do míst, kde naše armáda působila v rámci mírových sil SFOR a KFOR a tam jsem se setkal poprvé s humanitární prací. Dělali jsme letecký most mezi Českem a Kosovsko – Albánskou hranicí. A tam jsem poprvé v utečeneckém táboře uviděl pravé utrpení. Stovky a stovky lidí v bezbřehé beznaději, odevzdaní svému osudu. Lidé, kteří v okamžiku přišli o vše a mnohdy o všechny. To byl pro mě obrovský šok a také jeden z důvodů proč jsem nakonec z armády odešel.

Po nějaké době se mé profesní zaměření stočilo na sociální práci. Pocházím z učitelské rodiny, a tak nějak samozřejmě jsem se začal hlavně zaměřovat na sociální pomoc dětem a jejich rodinám. Pracoval jsem například pro takové organizace jako je Člověk v tísni, Zahrada 2000 o.p.s., Eurotopia.cz, Centrum inkluze o.p.s. a další. Zaměřoval jsem se převážně na problematiku takzvané inkluze a také na poradenství v oblasti kariérní a pracovní. K terapeutické práci to už pak byl jen krůček.

Momentálně dokončuji studium charitativní a sociální práce na Cyrilometodějské teologické fakultě univerzity Palackého v Olomouci a má závěrečná vědecká práce je zaměřena právě na sociální práci na základní škole a na potvrzení její prospěšnosti a potřebnosti. V budoucnu bych rád dokončil terapeutický výcvik v metodě KIDS‘ SKILLS – NA ŘEŠENÍ ORIENTOVANÝ PŘÍSTUP PŘI PRÁCI S DĚTMI, RODINAMI A KOMUNITOU.

Školní psycholog

Mgr. Martina Tušerová

  martina.tuserova@zshanusovice.cz
    581 030 521

Konzultační hodiny:

Čtvrtek: 10:00 – 13:00 hod.

nebo po předchozí domluvě    581 030 521

S čím vám mohu pomoci?
Žákům:

 • Nejde mi učení, nemůžu se soustředit, zapamatovat si učivo
 • Mám potíže ve vztazích ve škole, doma
 • Mám strach, nevěřím si, stydím se, těžko se mi hledají kamarádi
 • Hodně přemýšlím nad tím, co mě trápí
 • Bolí mě často hlava, břicho, nechutná mi jíst, špatně spím
 • Nevím, v čem jsem dobrý/dobrý, čím bych chtěla být, na jakou dál jít školu

Rodičům:

 • pomohu s komunikací mezi vámi a školou
 • mohu být nestranný v řešení sporu
 • pomohu v komunikaci s vaším dítětem
 • jsem zde pro vás jako podpora
 • mohu pomoci v komunikaci s úřady
 • pomohu hledat řešení krizí

Mohu být

 • spojovací článek mezi žáky a pedagogy
 • pedagogy a rodiči
 • školou a institucemi (pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum)

  Nabízím

  • konzultace s rodiči
  • pokud se jim zdá, že se něco ve výchově potomka nedaří
  • pokud mají podezření, že se dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
  • když má jejich dítě jakékoli psychické problémy (stěžuje si na nemoc, ačkoli je zdravé, má strach, straní se kamarádů, apod.)
  • mají podezření na experimenty s návykovými látkami

  ***  Povídání s psychologem je vždy důvěrné a je to setkání v bezpečném a klidném prostředí  ***

  ŠKOLNÍ DRUŽINA

  Milé děti a nadšenci z prvního stupně, chtěly by jste si s námi něco vyrobit a pomoc nám vyzdobit školu?

  ANO …?

  Tak začínáme …… Každou středu vám připravíme nějaké tvoření a překvapení.

  A jak na to?

  Na tomto místě na stánkách školy najdete vše potřebné.

  A co dál?

  Hotové výrobky nám noste do školy každou následující středu, kde bude nachystaná velká barevná krabice školní družinky, nebo maminka – tatínek nám to vyfotí a pošlou na e-mailové adresy: jana.winklerova@zshanusovice.cz nebo marketa.chuda@zshanusovice.cz

  Výroba klauna

  Výroba z provázků

  Strom

  Beruška

  Pampeliška

  Ryba

  Činnost ve školní družině

  Kontakty

  ZŠ a MŠ Hanušovice
  Hlavní 145
  788 33 Hanušovice

    Podatelna

      skola@zshanusovice.cz
      581 030 200
  DS:  gjjj6un

    Elektronická podatelna

  IČ:    60341807
  DIČ: CZ60341807

  RED_IZO: 600148319

  Telefonní seznam učitelů
  a pracovníků školy

  ŘEDITEL

  Ing. František Felner

     581 030 201
     frantisek.felner@zshanusovice.cz

  ZÁSTUPCE ŘEDITELE

  Mgr. Petr Jorda

     581 030 202
     petr.jorda@zshanusovice.cz

  HOSPODÁŘKA

  Marcela Lucká

     581 030 200
     skola@zshanusovice.cz

  © 2010 - 2024 ZŠ a MŠ Hanušovice

  Výhradní práva na veškeré materiály na webu zshanusovice.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu zshanusovice.cz a to pouze písemnou formou.