Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání – Рішення про вступ до основної освіти

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, Hlavní 145, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

Директор початкової школи, діяльність якої здійснюють Початкова школа та дитячий садок Ганушовіце, Головні 145, додаткова організація, відповідно до положень § 46, § 165, абз. e), § 183, параграф 1 Закону № 561/2004 Зб., про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про школу) зі змінами та відповідно до Закону № 500/2004 Зб. . ., Адміністративно-процесуальний кодекс із змінами постановив:

Od školního roku 2022/2023 JSOU PŘIJATY k základnímu vzdělávání děti s registračním číslem:
З 2022/2023 навчального року до базової освіти приймаються діти з реєстраційним номером:

1/2022/U