Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Pořadatel: Duha, Křišťál, tábornický klub SALIX Hanušovice
Termín: 26.-30.8.2024 (pondělí – pátek)
Cena: =2000,-Kč (obědy, svačina, jízdenky, vstupenky, režijní náklady)
Program: hry, bojovky, výlety, tábornické dovednosti
Přihlášky: do 30.4.2024. Zaplacení celé částky v hotovosti do 31.5.2024.
První kontakt s hl. vedoucím: formou SMS na mobil: 608/339 064
Podmínkou konání PLT je účast minimálně šesti dětí.

Závazná přihláška
Podmínky pro příměstský tábor
Potvrzení o bezinfekčnosti