Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

ZŠ – žáci 3 – 6 let 21,- Kč
  7 – 10 let 25,- Kč
  11 – 14 let 29,- Kč
  15 –  18 let 33,- Kč
     
MŠ – děti  3 – 6 let  
  Přesnídávka + nápoj 8+4=12,- Kč
  Oběd 21,- Kč
  svačina 7,- Kč
  celkem 40,- Kč
     
  7 – 10 let  
  Přesnídávka + nápoj 9+4=13,- Kč
  Oběd 25,- Kč
  svačina 8,- Kč
  celkem 46,- Kč


Cizí strávníci 82,- Kč.

Ceny včetně DPH