Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva a v souvislosti s onemocněním COVID-19 proběhne organizace zápisu do mateřské školy Hanušovice pro školní rok 2021/2022 následovně:

Termín zápisu: 3. 5. 2021 – 14. 5. 2021
Zápis proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ.

Tiskopisy: přihláška je k dispozici ke stažení: zde 
nebo také v papírové formě ve vestibulu základní školy.

Vyplněnou přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou
  4. vložením přihlášky do poštovní schránky MŠ Hanušovice – v tomto případě prosím pošlete také krátký email na ms.hanusovice@seznam.cz (s informacemi o jménu dítěte, zákonného zástupce a s datem vložení obálky do naší schránky), na který vám odpovíme a potvrdíme tím přijetí přihlášky.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Po obdržení všech přihlášek vás bude telefonicky kontaktovat vedoucí učitelka MŠ a sdělí vám registrační číslo.
Pod těmito čísly budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách MŠ Hanušovice, na vstupních dveřích školky a ve vitríně MŠ vedle pošty.

Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od ukončení zápisu.