Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Vážení rodiče,
vzhledem k nastaveným protiepidemickým opatřením bude organizace zápisu do první třídy ve školním roce 2021/22 probíhat následovně:

 

  • V rámci tohoto článku naleznete odkaz na interaktivní formulář – registrace k zápisu do 1. třídy. Tento formulář musí vyplnit každý, kdo má doma „předškoláka“. Jedná se o děti, které mají od září 2021 nastoupit do školy v řádném termínu (narozeny mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015), ale také dětí, které v loňském roce měly odklad, a v neposlední řadě i dětí, u nichž rodiče o odkladu školní docházky uvažují. Zpětně Vám bude na váš uvedený email ve formuláři odesláno potvrzení s registračním číslem.
  • Pokud nemáte možnost vyplnit tento interaktivní formulář, dostavte se prosím do školy v úterý 13. 4. 2021 v době od 8 do 11 hod a od 12 do 15 hod, kde vám tento formulář pomůžeme vyplnit.
  • Vlastní zápis proběhne ve středu 21. 4. 2021 a ve čtvrtek 22. 4. 2021 vždy v době od 8 do 11 hod a od 12 do 16 hod, pro tuto chvíli bez přímé účasti dětí. K vlastnímu zápisu si přineste rodný list dítěte, váš občanský průkaz a v případě, že máte možnost i vyplněnou žádost o přijetí (popřípadě o odklad), informovaný souhlas a formulář GDPR. Tyto materiály jsou k dispozici na stránkách školy. V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, můžete s sebou přinést i doporučení od dětského lékaře a z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (oba dokumenty jsou nutné). Pokud výše zmíněná doporučení ještě nemáte, je nezbytně nutné je do školy doručit do 31. 5. 2021.
  • Podle možností proberte s učitelkami vašeho dítěte ze školky, jestli je pro školní docházku již dostatečně zralé, aby nástup dětí do školy byl pro ně co nejvíce pohodový.

Po vyplnění formuláře je nutné k žádosti o přijetí dítěte do 1. třídy či žádosti o odklad vyplnit ještě následující formuláře:

Formuláře pro přijetí do 1. třídy:

Žádost o přijetí do 1. třídy – word  pdf
Informovaný souhlas – word  pdf
Souhlas s GDPR – word  pdf

 

Formulář žádosti o odklad školní docházky:

Žádost o odklad – word  pdf

 

Všechny formuláře je možné vyplnit v programu Word nebo vytisknout formát pdf a vyplnit ručně. V případě, že nemáte žádnou z uvedených možností, dostanete formuláře osobně při zápisu dítěte.