Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200
Vážení rodiče předškoláků,
rádi bychom Vás informovali o organizaci zápisu do první třídy ve školním roce 2024/2025:

 

  • na webových stránkách školy www.zshanusovice.cz najdete od 1. 3. 2024 interaktivní formulář – zápisový list, který slouží jako registrace k zápisu. Tento formulář musí vyplnit každý, kdo má doma „předškoláka“. Jedná se o děti, které mají od září 2024 nastoupit do školy v řádném termínu (narozeny mezi 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018), ale také děti, které v loňském roce měly odklad školní docházky, a v neposlední řadě i děti, které se narodily ve výše zmíněném období a u nichž rodiče o odkladu školní docházky uvažují. Zpětně Vám bude na váš uvedený email ve formuláři odesláno potvrzení s registračním číslem.
  • pokud nemáte možnost vyplnit tento interaktivní formulář, dostavte se prosím do školy v pondělí 8. 4. 2024 v době od 8 do 11 hod, kde vám tento formulář pomůžeme vyplnit.
  •  

  • vlastní zápis proběhne ve čtvrtek 18. 4. 2024 v době od 8:00 do 11:00 hod a od 12:00 do 15:00 hod za osobní přítomnosti dítěte. K vlastnímu zápisu si přineste rodný list dítěte a váš občanský průkaz. V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, doneste s sebou doporučení od dětského lékaře a z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (oba dokumenty jsou nutné). Pokud výše zmíněná doporučení ještě nemáte, je nezbytně nutné je do školy doručit do 31. 5. 2024.

Nutné vyplnit před vlastním zápisem, nejpozději do 17.4.2024!

Po vyplnění formuláře je nutné k žádosti o přijetí dítěte do 1. třídy či žádosti o odklad vyplnit ještě následující formuláře:

Formuláře pro přijetí do 1. třídy:

Žádost o přijetí do 1. třídy – word – pdf
Informovaný souhlas – word – pdf
Souhlas s GDPR – word – pdf

 

Formulář žádosti o odklad školní docházky:

Žádost o odklad – word – pdf
 
Všechny formuláře je možné vyplnit v programu Word nebo vytisknout formát pdf a vyplnit ručně. V případě, že nemáte žádnou z uvedených možností, dostanete formuláře osobně při zápisu dítěte.

Důležité upozornění pro zákonné zástupce

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přihlásit své dítě k zápisu k povinné školní docházce.

V případě, že zákonný zástupce přihlásí své dítě k povinné školní docházce v jiné obci, než v jaké má jeho dítě trvalý pobyt, nebo ve škole jiného zřizovatele (kraj, soukromý zřizovatel), je nutno tuto skutečnost oznámit základní škole v místě trvalého pobytu dítěte.

Pokud tuto důležitou informaci zákonný zástupce nenahlásí, dítě bude vedeno v evidenci dětí, které zákonný zástupce nepřihlásil k povinné školní docházce.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k povinné školní docházce lze ze strany zákonného zástupce považovat za porušení jeho právních povinností, respektive za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který lze uložit pokutu až do výše 5.000 Kč.