Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 se do školy začnou děti postupně vracet na prezenční výuku. V týdnu od 12. 4. 2021 budou mít prezenční výuku (budou chodit do školy) žáci I. stupně ze tříd označených A (1. A, 2. A, 3. A, 4. A a 5. A) a žáci speciální třídy (S). Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu (je napsaný v ŽK). Třídy I. stupně s označením B se budou v týdnu od 12. 4. do 16. 4. vzdělávat distančně. V dalším týdnu, od 19. 4. do 23. 4., budou do školy chodit děti ze tříd označených B a děti ze speciální třídy (S), děti ze tříd označených A se budou vzdělávat distančně. Žáci II. stupně se dále budou vzdělávat distančně, o jejich návratu do škol k prezenční výuce bude rozhodnuto na základě epidemické situace v dalších týdnech.

Vezměte prosím na vědomí, že před zahájením prezenční výuky je třeba děti otestovat pomocí samotestů. Testování bude probíhat 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) a negativní test je podmínkou, aby se žák mohl účastnit prezenční výuky. Se samotným průběhem testování se můžete seznámit na tomto instruktážním videu, popřípadě na tomto instruktážním letáku. S vlastním testováním mohou žákům 1.-3. ročníku ve škole pomoci jejich zákonní zástupci. V případě, že test bude u žáka pozitivní, je nezbytné, aby si ho ve škole jeho zákonný zástupce neprodleně vyzvedl a postupoval podle instrukcí, se kterými bude při přebírání svého dítěte seznámen.

Aby návrat dětí proběhl hladce, prosíme vás o dodržení následujících doporučení:

  • Zajistěte, aby vaše dítě přišlo do školy včas, vlastní testování trvá cca 20 min.;
  • Zkontrolujte, že v ŽK vašeho dítěte je aktuální telefonický kontakt, a mějte podle možností svůj telefon v pohotovosti pro případ, že budete kontaktováni ze strany školy;
  • V případě, že vaše dítě vykazuje nějaké známky nemoci, neposílejte ho do školy a neprodleně o této skutečnosti informujte třídního učitele nebo vedení školy;
  • Informujte školu v případě, že vaše dítě mělo v minulosti kratší než 90 dní pozitivní PCR test. Je třeba doložit písemný výsledek tohoto testu;
  • Pokud budete chtít, aby vaše dítě mohlo jít ve škole na oběd, je třeba mu ho přihlásit;
  • Družina bude z organizačních důvodů pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. Pokud budete chtít, aby vaše dítě družinu navštěvovalo, informujte o tom paní vychovatelky (1. ročník paní Chudá, 2. ročník paní Winklerová) a nezapomeňte přihlásit svému dítěti oběd. Pokud budete mít zájem o ranní družinu, informujte o tom paní vychovatelky a berte na vědomí, že děti budou testovány před příchodem do ranní družiny.

Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky, popřípadě nástěnku vedle vchodu do školy.