Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci Vás chceme informovat o organizaci výuky po vánočních prázdninách:

  • Od pondělí 4. 1. 2021 se distančně bude vzdělávat celý II. stupeň a 3. – 5. ročník I. stupně
  • Do školy budou chodit žáci 1. a 2. ročníku (tyto děti budou vzdělávány podle běžného rozvrhu) a také žáci speciální třídy s tím, že pro tyto žáky bude zajištěna ranní i odpolední družina. Ranní družina bude společná, na dopolední družinu budou žáci 1. ročníku chodit do oddělení 2 (dolní družina – paní vychovatelka M. Chudá) a žáci 2. ročníku do oddělení 1 (horní družina – paní vychovatelka J. Winklerová). Žáci, kteří budou chodit do družiny, musí mít přihlášené a zaplacené obědy.
  • Tato organizace výuky bude probíhat zatím v týdnu 4. až 10. 1. 2021
  • Od pondělí 11. 1. 2021 budeme organizovat výuku podle aktuální hygienické situace a pokynů vlády ČR. O této organizaci Vás budeme informovat na našich webových stránkách. Prosím sledujte oficiální zdroje informací – MŠMT, MZČR, atd.

Abychom mohli v maximální míře vzdělávat Vaše děti distančně, účast na této výuce je pro děti povinná, připravili jsme pro Vás základní informace o její organizaci.

Průběh distanční výuky od 4. 1.2021

  • Od pondělí 4. 1. 2021 bude probíhat distanční výuka formou on-line hodin přes aplikaci ZOOM, rozvrh těchto hodin je umístěn na úložišti materiálů pro jednotlivé třídy s tím, že jednotlivé hodiny v rozvrhu slouží jako odkaz k přihlášení na on-line konferenci (stejně jako na podzim)
  • Od pondělí 4. 1. 2021 budou také na úložišti umístěny materiály, které slouží jednak jako podklad pro on-line hodiny nebo jako podklad pro výuku těch žáků, kteří se k těmto on-line hodinám nemohou připojit. Na toto uložiště se dostanete z hlavní stránky naší školy www.zshanusovice.cz (v pravé horní části označené – Materiály online výuky). Na úložiště budou materiály ukládány nejpozději ráno do 8.00 hod příslušného dne.
  • Žáci, kteří nemají možnost se připojit k internetu budou mít materiály ke zpracování umístěny na vrátnici školy, kam také budou mít povinnost vypracované úkoly v určených termínech odevzdávat, pokud v úkolu nebude řečeno jinak. Materiály si žáci budou moci na vrátnici vyzvednout, nebo je tam odevzdávat, každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hod
  • V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte své třídní vyučující na uvedeném kontaktu v ŽK, popřípadě použijte jiný komunikační kanál (mobil, sms, e-mail…) jak jste zvyklí. V případě potřeby můžete samozřejmě kontaktovat i školu přes e-mail zs.hanusovice@seznam.cz