Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve čtvrtek 16.6.2022 se konečně počasí umoudřilo a mohli jsme jít na exkurzi na Farmu Jandrt s. r. o. Hanušovice spojenou zároveň s výšlapem do Habartic.

Paní Šárka Kurková nás nejdříve seznámila s chovem krav, byli jsme na pastvišti i v kravíně. Obdivovali jsme zejména malá telátka. Byli jsme se podívat také na kobylky i malého poníka. Mohli jsme si je samozřejmě pohladit.

Nechybělo ani opékání v areálu motokrosu. Zážitkem bylo vidět trénink na motorce. Bylo to super.

Děkujeme paní Bývalcové a paní Kurkové za hezké zážitky, také provozovateli farmy panu Vlastimilovi Jandrtovi.

Marie Hodíková