Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V pátek 25. 5. proběhla v hanušovickém H-parku akce pro žáky 1. až 3. ročníku naší základní školy pořádaná hanušovickými hasiči a údržbou města Hanušovice. Po příchodu na místo čekalo na děti spoustu stanovišť, na kterých se mohly seznámit s hasičskou technikou a technikou Údržby města Hanušovice. Dále se děti mohly podívat na techniku Policie ČR a auto Městské policie Hanušovice. V neposlední řadě bylo pro děti přichystáno i stanoviště, na kterém si zastřílely ze vzduchovky a energii mohly vybít na skákacím hradě.

Pro děti bylo přichystáno spoustu zajímavých cen, které mohly získat třeba za úspěšnou střelbu nebo za namalování obrázku s hasičskou tématikou. Také organizátoři pro děti nachystali ohniště na opékání špekáčků a pípu, kde si každý mohl načepovat pití, samozřejmě nealko .

Přes počáteční ostych nakonec stanoviště děti tak zaujaly, že byl problém je dostat v 11 hodiny zpět do školy. Velké poděkování bychom chtěli směřovat organizátorům, hasičům z Hanušovic a Údržbě města Hanušovice, a dále pak všem zúčastněným pracovníkům, Policii ČR a Městské policii Hanušovice. Pokud by podobná akce proběhla i v příštím školním roce, budeme velice rádi.