Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice nabízí v pondělí 12. února 2024 od 13:30 – 17:00 hodin v odborné učebně informatiky – 1. patro – pomoc vycházejícím žákům a jejich rodičům s vyplňováním přihlášek na střední školy:

  1. elektronicky – online v systému DIPSY pomocí ověřené elektronické identity zákonného zástupce (Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita)
  2. výpisem ze systému – v online systému DIPSY vyplníte, tu vytisknete, podepíšete a podáte v papírové formě na všechny školy, přílohy nahrajete do systému
  3. na papírovém tiskopisu – pomocí nového tiskopisu přihlášky a papírových příloh

Na osobní setkání s Vámi se těší pracovníci školního poradenského pracoviště a správce ICT.

PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná a kariérová poradkyně školy