Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Vážení rodiče, děti,

v letošním školním roce bude závěrečné vysvědčení předáváno v pátek 21. 6. 2024.

Poslední týden, od 24. do 28. 6. bude vyhlášeno „ředitelské volno“, z důvodu rozsáhlé rekonstrukce několika tříd a kabinetů, kdy je nutné, aby práce začaly včas a vše se během letních prázdnin stihlo dokončit.

Po dobu ředitelského volna nemají žáci nárok na dotované obědy, proto budou všichni žáci automaticky odhlášeni. V případě, že žáci budou chtít chodit v týdnu od 24. 6. do 28. 6. na obědy do školní jídelny, uhradí cenu oběda jako cizí strávnici (tedy za plnou cenu). Tuto možnost si prosím osobně dohodněte v kanceláři školní jídelny.

ZŠ a MŠ Hanušovice