Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Upozornění školní jídelny!

Z důvodu přetrvávajících technických problémů se bude do 22. 12. 2021 stále vařit jen oběd č. 1, bez možnosti volby obědu č. 2. Strávníci, kteří mají nahlášené obědy č. 2, budou automaticky přehlášeni na odběr obědu č. 1, pokud si oběd...

Informace k rodičovským schůzkám

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální hygienické situaci jsme nuceni třídní schůzky, které se měly uskutečnit v pondělí 15. 11. 2021 ve škole, zrušit. Třídní učitelé vašich dětí vás budou informovat o tom, jakou formou třídní schůzky v týdnu...

Organizace výuky od 8.11.2021

V pondělí 8. a 15. 11. proběhne ve škole samotestování žáků. Žáci si provedou samotest při příchodu do třídy před první vyučovací hodinou (stejně to platí i pro žáky, kteří chodí do ranní družina – test si dělají až ve třídě). Na základě...

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Oznamuji, že v úterý 26. 10. 2021 bude z důvodu odstávky vody vyhlášeno na Základní škole v Hanušovicích ředitelské volno. V tento den bude všem žákům Základní školy automaticky odhlášen oběd. Návrat do školy bude po podzimních...