Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Předávání Slabikářů v 1.B

Od začátku školního roku uběhly již téměř tři měsíce. Naši prvňáčci už zvládli velký kus práce! Naučili se orientovat ve škole, počítat do pěti, číst a psát několik písmen. Přišel čas rozloučit se s Živou abecedou a pustit se do čtení ve...

Plavecký výcvik třetích ročníků

Třeťáci se i letos od září do listopadu účastnili tradičního plaveckého výcviku. Zpočátku měly některé děti trochu obavy, protože neuměly plavat. Po rozdělení do družstev na první lekci, kdy každé družstvo dostalo velmi milou a šikovnou paní trenérku,...

Spaní ve škole – třída 4.A

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 si mohli žáci 4. A společně s paní učitelkou a asistentkou vyzkoušet, jaké je to ve škole v noci. Rodiče přivezli děti v 18 hodin se spacáky a děti si na žíněnkách nejprve nachystaly „postýlky“ i se...

Předávání slabikářů v 1. A

Dne 7. 11. 2022 se v 1. A uskutečnilo předávání slabikářů. Začínajícím čtenářům je předali žáci 9. A společně se svojí třídní učitelkou Marianou Felnerovou. Deváťáci slabikáře vyzdobili kresbami a přáním. Prvňáci pro ně pod vedením své...

Rodičovské schůzky

Rodičovské schůzky se uskuteční 14. 11. 2022od 16.00 hod. do 18.00 hod. na ZŠ a MŠ Hanušovice.