Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Články 2023

Matematická soutěž KLOKAN 2023

Ve dnech 20. - 27.3.2023 proběhla na naší škole matematická soutěž Klokan. Soutěže se zúčastnilo celkem 150 žáků z 2. až 9. ročníku. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Nejúspěšnější řešitelé jsou: 1. kategorie CVRČEK pro žáky 2. a 3. ročníku 1.místo: Chlup Adam 3.A...

pokračovat ve čtení

Březen – měsíc čtenářů

Věděli jste, že knížky slaví v březnu svátek? Březen je Měsíc knihy, slaví se už od roku 1955. Tradiční kampaň poukazuje na důležitost čtení a čtenářskou gramotnost. Naše třída 6.B se zapojila do měsíce čtenářů různými aktivitami. Ve výtvarné výchově jsme vytvořili...

pokračovat ve čtení

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

Dne 17.3.2023 se konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce na "Komíně" v Šumperku. Z našeho školního kola postoupili dva vítězové - Veronika Sklenářová z 9.B a Jan Vyroubal ze 7.B. Okresní olympiáda se skládala z konverzace na dané téma, schopnosti zareagovat na...

pokračovat ve čtení

Zlatý Ámos

Začalo to jednoho podzimního dne, kdy Magdalena Pavlů z 5.A přišla s návrhem přihlásit paní učitelku Radku Kotrašovou do soutěže Zlatý Ámos. Znamenalo to zajistit nezbytné podpisy pro účast a napsat krátkou charakteristiku třídní učitelky. Ve čtvrtek 23. 2. se Jana...

pokračovat ve čtení

Lyžařské výcviky 2023

Na začátku letošní zimy to se sněhem vypadalo velmi špatně. Nakonec ale přece sníh napadl a nám se podařilo uspořádat tři lyžařské výcviky. Vedení školy zařídilo grand, ze kterého byly dětem hrazeny náklady na dopravu a vleky. I díky tomu se výcviků zúčastnilo opět...

pokračovat ve čtení

Informace o zápisovém lístku

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče/uchazečky o denní formu studia. Podle kterých právních předpisů se...

pokračovat ve čtení

Školní olympiáda v anglickém jazyce

Dne 2.2.2023 se na naší škole uskutečnila školní olympiáda v anglickém jazyce. Zúčastnili se jí žáci z 2.stupně, kteří byli rozděleni do 2 kategorií: 6.-7.ročník a 8.-9.ročník. Na obě kategorie čekal poslech s porozuměním, popis obrázku a mluvení k vybranému tématu....

pokračovat ve čtení

Zpestření výuky literární výchovy

Zpestření výuky literární výchovy v Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích aneb Žák učí žáka = nejmodernější metoda výuky V pátek 27. 1. 2023 zavítala do hodin literární výchovy v 7.A a v 7.B žákyně 9.A Viktorie Miková, která si připravila zpaměti dramatizaci...

pokračovat ve čtení

Registrace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče předškoláků, rádi bychom Vás informovali o organizaci zápisu do první třídy ve školním roce 2023/2024: na webových stránkách školy www.zshanusovice.cz najdete v období mezi 1. 2. 2023 až 5. 4. 2023 interaktivní formulář – zápisový list, který slouží jako...

pokračovat ve čtení

Pozvánka na školní kolo v recitaci

Zveme vás na školní kolo v recitaci, které se uskuteční ve čtvrtek 9. února 2023 ve 14 hod. v ZŠ Hanušovice - II. patro - odborná učebna chemie. Přihlášky: do 20. ledna 2023 - I. stupeň: p. uč. A. Janočkové II. stupeň: p. uč. V. Žídkové S sebou: text básně, prózy...

pokračovat ve čtení