Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Organizace výuky od 10. 5. 2021

I. stupeň: pokračuje v nastaveném systému rotační výuky s tím, že 10. května nastupují na prezenční výuku třídy A žáci budou testování pouze v pondělí. Čtvrteční termín testování odpadá. II. stupeň: od 10. 5. 2021 začíná prezenční...

Informace o testování žáků

Vážení rodiče, jak jsme Vás již informovali, od 12. 4. 2021 začíná prezenční výuka prvního stupně tříd označených A. Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou žáci povinni nosit v prostorách...

Registrace k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,vzhledem k nastaveným protiepidemickým opatřením bude organizace zápisu do první třídy ve školním roce 2021/22 probíhat následovně:   V rámci tohoto článku naleznete odkaz na interaktivní formulář – registrace k zápisu do 1. třídy....